Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

«Και τώρα, τι έχετε να πείτε, γατάκια; Πού το είδατε το τέταρτο Μνημόνιο; Γράφει φαρδιά πλατιά συμπληρωματικό ή δεν γράφει;»
Η ακροτελεύτια παράγραφος της επίσημης δήλωσης του Eurogroup:
The full implementation of all prior actions related to the second review and the completion of national procedures would pave the way for the ESM governing bodies to approve the supplemental Memorandum of Understanding.
Σε απλά ελληνικά:
Η πλήρης εφαρμογή τών προαπαιτούμενων δράσεων [μέτρων] που συνδέονται με τη δεύτερη αξιολόγηση και η ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών [υπερψήφιση των μέτρων από τη Βουλή] θα καταστήσουν δυνατή την έγκριση του συμπληρωματικού Μνημονίου Κατανόησης [Συνεργασίας] από τα διευθυντήρια όργανα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας [ESM].


Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

Even if he was a dictator, he was one of our own dictators!
Αυτό. Για να τελειώνει μια και καλή η πλάκα που την έχουν βάλει στο γραμμόφωνο και την παίζουν και την ξαναπαίζουν από το Σάββατο το πρωί όλοι οι φιλελέδες τού ντουνιά –των μασκαράδων Ροϊδολασκαράτων συμπεριλαμβανομένων, βεβαίως βεβαίως... ;-) :-)